Khai trương hệ thống phân phối sơn Kanto

Tổ chức buổi khai trương Shoroom, cửa hàng sơn không chỉ là bước khởi đầu cho hoạt động kinh doanh  mà còn là dịp quản bá tới công chúng, đối tác và các khách hàng tiềm năng có nhu cầu sơn nhà. Với phương châm hợp tác cùng phát triển, sơn KANTO không ngừng nâng cao năng lực sản xuất đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, chúng tôi còn hỗ trợ tối đa tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hệ thống các nhà phân phối trên toàn quốc.

sơn kanto

sơn kanto

sơn kanto

sơn kanto

sơn kanto

Chúc mừng NPP Minh Trí khai trương Hồng Phát.

sơn kanto

sơn kanto

sơn kanto

sơn kanto

sơn kanto

sơn kanto

sơn kanto

sơn kanto

sơn kanto

sơn kanto

sơn kanto

sơn kanto

sơn kanto

sơn kanto

Đại lý sơn kanto

sơn kanto

sơn kanto

sơn kanto

sơn kanto

sơn kanto

sơn kanto

sơn kanto